РЕДАКЦІЯ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО» 
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ!

Соціальне право - наукове видання, засноване Київським національним університетомм імені Тараса Шевченка в 2016 році.

Свідоцтво продержавну реєстрацію: КВ № 22365-12265 Р від 31.10.2016 р.

Науково-практичний журнал є фаховим виданням на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326 (додаток № 9).

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Метою наукового журналу «Соціальне право» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях права.

Ця мета визначає основні завдання:

  • сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі права;
  • активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень юридичної науки;
  • сприяти розвитку наукової школи з юриспруденції  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

Тематичні розділи журналу:

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 
2. Конституційне право; муніципальне право; 
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 
4. Господарське право, господарсько-процесуальне право; 
5. Трудове право; право соціального забезпечення; 
6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; 
7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 
8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 
9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура; 
11. Міжнародне право; 
12. Філософія права. 

Для опублікування статті у журналі «соціальне право» № 1 за 2019 рік необхідно до 1 березня 2019 року заповнити довідку про автора за посиланням та відправити на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  наступні матеріали:
  • статтю;
  • відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску;
  • для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);
  • авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом до 250 слів).
Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища автора та містити у другій частині слово «Стаття» або «Квитанція» відповідно (наприклад, Івченко_стаття, Івченко_квитанція).
Розмір публікаційного внеску становить 550 грн (до 12 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно сплатити 50 грн.
Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.
Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться в інформаційному буклеті та на офіційному сайті журналу.
Будемо раді допомогти з публікацією Ваших наукових статей!
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ

Індексується у:                                                                                                             

         

Розміщується у:

  

Включений до:

Розміщення журналу на сайті: www.ceslii.knu.ua