Редакційна колегія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Іншин Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений юрист України

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Щербина Віктор Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Сахарук Ірина Сергіївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:
Андріїв Василь Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Вавженчук Сергій Ярославович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Венедіктов Сергій Валентинович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Вишновецька Світлана Василівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу Національного авіаційного університету;
Волинець Владислав Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Гетьманцева Ніна Дмитрівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Гришина Юлія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ, майор поліції;
Занфірова Тетяна Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка;
Клемпарський Микола Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України;
Кучма Ольга Леонідівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Лукаш Сергій Станіславович, доктор юридичних наук, професор, директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ;
Мельник Костянтин Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ;
Мельничук Наталія Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений юрист України;
Міщук Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права Донецького юридичного інституту МВС України;
Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
Слюсар Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби, полковник внутрішньої служби;
Прилипко Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
Тищенко Олена Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Ярошенко Олег Миколайович, доктор юридичних наук, професор. член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.