Події

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Інститут права

кафедра земельного та аграрного права

кафедра екологічного права

кафедра трудового права та права соціального забезпечення

Центр проблем імплементації європейського соціального права 

Відділення екологічного, господарського та аграрного права Національної академії правових наук України

 

Інститут агроекології і природокористування НААН України

 

Громадська організація «Трудові ініціативи»

 

Інформаційне повідомлення про

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

«АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»

(до 10 -річчя створення одноіменних кафедр)

12 березня 2021 року

м. Київ 

Шановні колеги!

 

До участі у Конференції запрошуються науковці, аспіранти, а також практичні працівники.

 

Метою конференції є обговорення актуальних правових проблем, обмін науковими результатами та вироблення нових підходів до регулювання екологічних, земельних, аграрних, трудових та соціальних правовідносин.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція «Земельне і аграрне право»

 

1. Доктрини земельного та аграрного права в сучасних умовах реформування юридичної освіти і науки в Україні: стан та перспективи

2. Земельне право та законодавство: українські реалії та Європейські виміри.

3. Аграрне право та законодавство в умовах реалізації ЦСР до 2030 року.

4. Правові проблеми запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення.

5. Правова охорона землі як основного національного багатства Українського народу.

6. Публічне адміністрування у сфері земельних та аграрних відносин.

Секція «Екологічне право»

 

 • Актуальні проблеми екологічного права в умовах загострення екологічної, економічної та епідемічної кризи.
 • Теоретичні та практичні проблеми судового захисту екологічних прав.
 • Проблеми державної екологічної політики, державного управління та регулювання у сфері екологічних правовідносин.
 • Правове регулювання раціонального і ефективного природокористування у сфері господарювання.
 • Правові проблеми екологічної, санітарно-епідемічної, продовольчої та харчової безпеки.
 • Екологічний світогляд як основа екологічного правопорядку.
 • Еколого-правові проблеми реалізації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Секція «Трудове право і право соціального забезпечення»

 

 • Cоціально-правова парадигма трансформації трудового права та права соціального забезпечення.
 • Соціальна політика України: проблеми формування та реалізації в сучасних умовах державотворення.
 • Реформування трудового права та законодавства в умовах глобалізації, інтеграції та конвергенції правових систем.
 • Сучасні тенденції розвитку трудового та соціально-забезпечувального законодавства.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: дистанційна в режимі Zoom-конференції.

Конференція розпочнеться 12 березня о 10 годині.   Реєстрація з  9 год - 30 хв.

Посилання на конференцію  Zoom

Дата: 12 березня  2021 час 10:00

Підключитися  до конференціїї Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85211470919

Ідентифікатор конференції: 852 1147 0919

номер: https://us02web.zoom.us/u/kcYtc7NNYE

 

 За результатами роботи Конференції планується опублікування збірника тез доповідей.

 

Збірник конференції буде надісланий до відділення Нової пошти, вказаного у заявці до 12 квітня 2021 року.

 

Порядок подання матеріалів

Для участі у роботі конференції необхідно до 5 березня 2021 року (включно) надіслати на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.:

 • заявку на участь згідно із зразком (назва файлу Прізвище_заявка);
 • тези доповіді, оформлені згідно з вимогами, що викладені нижче (назва файлу Прізвище_тези);

      

зразок заявки

 

Заявка на участь у конференції

(назва конференції та назва секції)

Прізвище ___________________________

Ім'я________________________________

По батькові ________________________

Науковий ступінь____________________

Вчене звання________________________

Місце роботи (навчання) _____________

Посада_____________________________

Тема доповіді _______________________

Адреса та номер відділення нової пошти для отримання збірника _____________,

телефон __________,

      e-mail _____________.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

 

 • обсяг – від 3 до 5 сторінок;
 • документ - Microsoft Word; електронний варіант доповіді повинен мати назву, яка відповідає прізвищу та імені учасника та збережений у форматі «.doc»;
 • поля – всі по 20 мм;
 • шрифт - Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • перший рядок – назва секції (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по центру);
 • другий рядок – тематичний напрям роботи конференції (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по центру);
 • третій рядок - прізвище та ініціали автора (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні);
 • четвертий рядок - місце роботи (навчання), посада (шрифт: курсив, вирівняний по правій стороні);
 • наступний абзац – назва доповіді (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по центру);
 • наступний абзац – текст доповіді;
 • перелік використаних джерел (без повторів) оформляється відповідно до існуючих стандартів у кінці тексту під назвою «Література». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 15].

 

Після отримання оргкомітетом усіх вказаних матеріалів на Вашу електронну пошту буде надіслано підтвердження. Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення тез доповідей, які виконані та оформлені з порушенням встановлених вимог.

      

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція «Екологічне право»

Шоха Тетяна Петрівна, к.ю.н., ас. кафедри

екологічного права

тел.: 066  981 28 09

Секція «Земельне і аграрне право»

Сюйва Ірина Сергіївна, к.ю.н. ас. кафедри земельного та аграрного права

тел.:+380936028112

 

Секція «Трудове право і право соціального забезпечення»

Мельник Марія Богданівна, к.ю.н., ас. кафедри трудового права та права соціального забезпечення

тел.: 050 57 37 400

Карповець Ірина Сергіївна, юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення

тел.: 073 000 27 30