Партнери

Picture1 1
Комітет здійснює законопроектну роботу, попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України та виконує контрольні функції у сферах соціального захисту громадян, державного соціального страхування, регулювання трудових відносин та зайнятості населення, пенсійного забезпечення тощо
Picture2 1
Державна служба є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання тощо
Безымянный123
Національна служба посередництва і примирення. Національна служба посередництва і примирення є постійно діючим державним органом, створеним Президентом України для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).
Picture4 1
Університет єврорегіональної економіки (WSGE) є приватним ВНЗ , що здійснює підготовку фахівців, зокрема, за напрямками «Охорона навколишнього середовища», «Адміністрація», «Педагогіка» тощо. Співпрацює з іншими європейськими ВНЗ в рамках Програми Erasmus.
Picture5 1
Київський регіональний науковий центр Національної академії правових наук України координує діяльність наукових установ НАПрН України, навчальних закладів юридичного профілю у розробленні наукових проблем, а також з метою надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним органам, судам та органам місцевого самоврядування.
Picture6 1
Здійснює підготовку фахівців у галузі юриспруденції за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр». КНЕУ є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, має статус дослідницького університету.
Picture7 1
Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство» освітніх рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Передбачає поєднання фахової підготовки юриста з вивченням спеціалізованих навчальних дисциплін («Міжнародне повітряне право», «Загальний курс авіаційного транспорту» тощо)
Picture8 1
Представляє і захищає конституційні права та законні інтереси осіб з особливими потребами у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, господарюючими суб’єктами, громадськими та міжнародними організаціями.
Picture8 1
Створена з метою захисту трудових прав працівників в Україні, дотримання законності у сфері трудових відносин, забезпечення гарантій трудових прав працівників.
Picture9 1
Здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів «молодший спеціаліст» та «бакалавр». Філія у своєму складі має три кафедри: кафедру юридичних дисциплін, кафедру соціально-економічних дисциплін та кафедру гуманітарних дисциплін.
Picture10 1
Рада молодих вчених юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка є постійно діючим колегіальним, дорадчим та представницьким органом самоврядування молодих вчених факультету, створена з метою активізації їх науково-дослідної роботи, сприяння професійному росту, а також для розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва молодих вчених.
ЮК ЛОГОТИП НОВИЙ
Юридична клініка "Pro bono" - структурний підрозділ юридичного факультету, який виконує роль бази для практичного навчання та підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів. Покликана надавати безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченим верствам населення, навчати студентів-правників практичній роботі, допомагати студентам у працевлаштуванні.