Колектив Центру

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний юрист Центру проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри державно-правових та галузевих дисциплін Київського університету права Національної академії наук України, адвокат.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ В ЦЕНТРІ

 • організація науково-практичних заходів.
 • здійснення наукових досліджень у сфері соціального права.
 • співпраця з партнерами.
 • організація проектної роботи.

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

Навчання:

 • 2015 р. по лютий 2019р. – докторант Інституту законодавства Верховної Ради України (заочна форма навчання). Спеціальність – 12.00.01. «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».
 • 2010–2011рр. – магістрант Інституту підготовки професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія». Магістр права (денна форма навчання). Спеціалізація – «загальні суди».
 • 2008–2012рр. – аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права (заочна форма навчання). Спеціальність – 12.00.03. «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;
 • 2002–2003рр. студент Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціаліст права (заочна форма навчання). Спеціалізація – «суд, прокуратура, адвокатура».
 • 1996–2002рр. – студент Чернігівського юридичного коледжу. Бакалавр права (денна/заочна форма навчання).

Трудова діяльність:

 • 2020р. по теперішній час – адвокат.
 • 2020р по теперішній час – старший науковий співробітник (керівник наукової теми НДР № 20БФ042-01) юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2019р. по теперішній час – професор кафедри державно-правових та галузевих дисциплін Київського університету права Національної академії наук України.
 • 2019р. по теперішній час – провідний юрист Центру проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2013–2019р. – викладач Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (на договірній основі).
 • 2016р. –  тренер-викладач при підготовці на посаду нотаріусів в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.
 • 2016–2018рр. – заступник директора з наукової роботи «Фінансово-правовий коледж», засновником якого є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • 2013–2016рр. – завідуючий кафедри правових дисциплін «Фінансово-правовий коледж», засновником якого є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • 2011–2013рр. – викладач кафедри правових дисциплін Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2009–2010рр. – керівник апарату суду. Волочиський районний суд Хмельницької області.
 • 2004–2009рр. – помічник судді. Волочиський районний суд Хмельницької області.
 • 2002–2003рр. – юрисконсульт Волочиського КП ТМ «Тепловик».
 • 2001р. – юрисконсульт ТОВ «АПК».

Підвищення кваліфікації:

 • 2011р. слухач спецпрограми «Педагогіка вищої школи» в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2006р. слухач спецпрограми стосовно «відмивання грошей та фінансування тероризму» у Державному комітеті фінансового моніторингу: Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму».

Громадська діяльність у сфері забезпечення прав людини:

 • з березня 2016р. по травень 2017р. – залучався членом робочої групи з базового дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду (transitional justice) в Україні: це дослідження було впроваджене в рамках проекту «Права людини в дії», яке виконала Українська Гельсінська спілка з прав людини завдяки підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

30 травня 2019 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті законодавства Верховної Ради України, на тему: «Безпека цивільного процесу: теоретико-правове дослідження».

Науковий консультант: д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, генерал-майор, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України О.Н. Ярмиш.

30 травня 2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в НДІ ПрП НАПрН України ім.Академіка Ф.Г. Бурчака, на тему: «Обов`язки учасників цивільного процесу».

Науковий керівник: к.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права Ю.В. Білоусов.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • правова антропологія, постмодернізм права;
 • правова безпека, процесуальна безпека, соціальна безпека;
 • філософія права, філософія процесуального права;
 • аномалії права, конфліктне право;
 • проблеми соціального права.

Автор теорії цивільної процесуальної безпеки.

____________________________________________________________________________________

Профіль в депозитарії університету: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/224906/

Профіль в Googl Академії: https://independent.academia.edu/JaroslavMelnik

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=RaeFYeEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5k0JrZfqX2BJBJ2hJ5Lpd85qUEk8y5gzeXVEHZ8Z4wCyljXjGfrYoYUMc9ESk_GPKzdd-t2YcCalv7q7VUJnWb9qkkFm9tWFfyT58CVmwRFtsqGV65Vmus8d6fSXwn5M3wuk33

Профіль на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0057983