Колектив Центру

кандидат юридичних наук, провідний юрист Центру проблем імплементації європейського соціального права, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доцент кафедри державно-правових та галузевих дисциплін Київського університету права Національної академії наук України.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ В ЦЕНТРІ

 

 

- організація науково-практичних заходів;

- здійснення наукових досліджень у сфері соціального права;

- підготовка журналу «Соціальне право»;

- участь в Дискусійному клубі студентів та аспірантів;

- створення інформаційної бази публікацій із соціального права.

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

- 2006 – Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці (бакалавр права);

- 2010 – Академія адвокатури України (спеціаліст права);

- з 2014 р. по 2019р. аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України (спеціальність 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»);

- з 2015 р. по вересень 2019р. – юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- з 2016 р. по вересень 2019р. – юрист І категорії Центру проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- з вересня  2019р. по теперішній час – провідний юрист Центру проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- вересня 2019р. по теперішній час – доцент кафедри державно-правових та галузевих дисциплін Київського університету права Національної академії наук України на договірній основі;

- з лютого 2020р. по теперішній час – асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на договірній основі.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

- 30 травня 2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Інституті законодавства Верховної Ради України за темою: «Припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною майна: загальнотеоретичне дослідження».

Науковий керівник: д.ю.н., старший науковий співробітник, Вчений секретар Інституту законодавства Верховної Ради України О.М. Биков.

- 2019р. здійснює підготовку дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми ефективності трудового права України». 

Науковий консультант: д.ю.н., професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення, директор Центру проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України М.І. Іншин.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

- проблеми сімейного права;

- проблеми договірного права;

- проблеми судової практики.

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6pCumYQAAAAJ&hl=ru