Колектив Центру

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Директор Центру проблем імплементації європейського соціального права, академік Національної академії правових науко України, Заслужений юрист України

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

1995 р. - Університет внутрішніх справ (сьогодні – Харківський національний університет внутрішніх справ);

1991 – 2011 рр. - служба в органах внутрішніх справ;

- 2009 – 2010 рр. – начальник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ;

- 2010-2011 рр. – начальник відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України; начальник Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України;

- з 2011 р. по теперішній час – завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- з 2016 р. – Директор Центру проблем імплементації європейського соціального права.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

- 1998 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління та правове регулювання вивільнення працівників внутрішніх справ» (спеціальність: 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»);

- 2006 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми правового регулювання праці державних службовців України» (спеціальність: 12.00.05 «трудове право, право соціального забезпечення»).

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

- реалізація конституційного права на працю;

- проблеми трудового права, права соціального забезпечення;

- гарантії трудових та соціальних прав;

- особливості праці державних службовців;

- міжнародно-правове регулювання праці;

- проблеми управління кадрами, підготовки, підбору, атестації та звільнення працівників.