Про центр

Центр проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Центр проблем імплементації європейського соціального права створено у червні 2016 року як структурний підрозділюридичного факультету Університету з метою проведення наукових досліджень у сфері соціального права України та держав Європейського Союзу, розробки рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства у сфері праці та соціального захисту з урахуванням міжнародних стандартів.

low quality

Відповідно до Положення «Про Центр проблем імплементації європейського соціального права», затвердженого наказом ректора Університету Центр є структурним підрозділом юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, основними завданнями якого є:

   - організація та проведення, у тому числі за участю викладачів та студентів юридичних факультетів інших ВНЗів, круглих столів, конференцій, семінарів, судових дебатів тощо;

   - сприяння проведенню науково-педагогічним складом юридичного факультету науково-експертного та методологічного супроводу адаптації законодавства України до норм європейського соціального права;

  - організація та здійснення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, наукового тлумачення норм національного законодавства в контексті судової практики та практики Європейського суду з прав людини;

  - взаємодія з органами державної влади для надання консультаційних рекомендацій з питань імплементації норм європейського соціального права;

   - співпраця з органами державної влади з метою запровадження ефективних реформ соціальної сфери та сприяння забезпеченню реалізації соціальних прав;

   - організація шкіл та курсів соціального права для вітчизняних, іноземних громадян, учнів шкіл з особливими потребами.

Центр у своїй діяльності співпрацює з кафедрою трудового права та права соціального забезпечення, Радою молодих вчених юридичного факультету, юридичною клінікою «Pro bono», іншими кафедрами та центрами, створеними на юридичному факультеті, а також з факультетами (інститутами), окремими структурними підрозділами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Центр проблем імплементації європейського соціального права створює умови для взаємодії з юридичним співтовариством і можливості для встановлення зв'язків з колегами для професійної співпраці. Студентство та аспіранти юридичного факультету активно долучаються до реалізації ідей та організації заходів Центру. Завдяки відмінній репутації, яка побудована на здатності надати необхідні знання й навички для досягнення успіху в майбутній професійній та науковій діяльності, до проектів Центру долучаються студенти, аспіранти, молоді вчені юридичного факультету, а також вищих навчальних закладів – партнерів Центру, зокрема, є активними учасниками Дискусійного клубу студентів та аспірантів, створеного на його базі.low quality 2

Центр проблем імплементації європейського соціального права має друковані періодичні видання (журнал «Соціальне право», збірник наукових праць «Актуальні проблеми соціального права в Україні»), на сторінках яких українські та зарубіжні автори мають можливість розміщувати наукові статті присвячені актуальним питанням розвитку європейського соціального права з подальшим впровадженням їх у систему національного законодавства України.

Центр активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, зокрема Міністерством соціальної політики, Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України, Державною службою України з питань праці, Національною службою посередництва та примирення, Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», громадською організацією «Трудові ініціативи», Київським інститутом гендерних досліджень тощо.

Серед вищих навчальних закладів – партнерів Центру: Університет Єврорегіональної економіки імені Альчіде Де Гаспері в Юзефові (Польща), Київський регіональний науковий центр Національної академії правових наук України, юридичний факультет ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», навчально-науковий Юридичний інститут Національного авіаційного університету, Національний університет «Києво-Могилянська академія» тощо.

Основні проекти Центру проблем імплементації європейського соціального права:

  • проведення наукових досліджень у сфері соціального права та соціальної безпеки з перспективою створення на базі Центру Школи соціального права;
  • випуск журналу «Соціальне право»;
  • видання щорічного збірника наукових праць «Актуальні проблеми соціального права в Україні»
  • проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, дебатів, інших науково-практичних заходів;
  • участь у конкурсах проектів та грантах;
  • проект із підвищення правової освіти дітей з особливими потребами;
  • організація роботи Дискусійного клубу для студентів та аспірантів;
  • створення інформаційної бази наукових публікацій по соціальному праву.

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА»